Baten

Uit beleggingen 19.690
Waardeveranderingen van beleggingen 125.587
Donaties 35
Totaal 145.312

Lasten

Kosten voor beheer van beleggingen 11.858
Rentelasten en bankkosten 129
Overige bedrijfskosten 8.951
Totaal 20.938
Batig saldo 124.374
Verleende subsidies en bijdragen 38.125
Vermogenstoename 86.249