bijdrage

een bijdrage doen

Je wilt een bijdrage doen. Hoe werkt dat?

Met een schenking aan het Burgerweeshuis verrijk jij Meppel! Het Burgerweeshuis beheert een vermogen dat in het verleden door inwoners is opgebouwd. Nu wordt met dit fonds de Meppeler gemeenschap gesteund. Maak een blijvend gebaar aan Meppel en zet deze mooie traditie voort. Neem gerust contact op voor vragen of meer informatie.

Je kunt jouw schenking of gift overmaken op NL35RABO0148976778 ten name van Stichting Het Burgerweeshuis te Meppel.

Het Burgerweeshuis wordt door de overheid erkend als “instelling met een goed doel” (ANBI), waardoor jouw gift fiscaal vriendelijk behandeld wordt.

RISN 8031.66.102