werkwijze

onze werkwijze

Je wilt een bijdrage doen. Hoe werkt dat?

Vier keer per jaar buigt een zelfstandig en betrokken bestuur zich over de binnengekomen aanvragen. Het bestuur beoordeelt dan of de aanvraag voldoet aan het doel van de stichting. Het belangrijkste is dat de Meppeler burger er op één of andere manier profijt van heeft. Daarnaast streeft de stichting ernaar dat het met de bijdrage een verschil kan maken; het geld moet daar terecht komen waar het hard nodig is om een gewenst doel te bereiken. Zo wordt er een zorgvuldige afweging gemaakt. De laatste jaren werd gemiddeld de helft tot driekwart van de aanvragen beloond.