Stichting Het Burgerweeshuis Meppel

Maakt het mogelijk

Lees meer
Zegel Stichting Het Burgerweeshuis Meppel
Goede doelen in Meppel Algemeen Nut Beogende Instelling

Het beste uit Meppel halen

Doel en werkwijze vormen samen het beleidsplan

Financiële steun bieden aan verenigingen, evenementen en personen die het beste uit Meppel halen. Dat is kortgezegd het doel van onze stichting. Als het gaat om cultuur, sport, recreatie of een sociaal doel wil Het Burgerweeshuis graag helpen om bijzondere projecten tot een succes te maken. Voor grote of kleine plannen, dat maakt niet uit. Van een omvangrijk muziekfestival tot een opleiding voor een veelbelovend talent. Zo zorgen we ervoor dat er in Meppel net wat meer kan dan ergens anders. Aanvragen voor jongeren hebben onze bijzondere aandacht. Maar de rest natuurlijk ook. Kunnen we u ook helpen?

Stempel
Polaroids

Uw aanvraag zorgvuldig beoordeeld

Vier keer per jaar buigt een zelfstandig en betrokken bestuur zich over de binnengekomen aanvragen. Het beoordeelt dan of de aanvraag voldoet aan het doel van de stichting. Belangrijkste is dat de Meppeler burger er op één of andere manier profijt van heeft. Daarnaast streeft de stichting ernaar dat het met de bijdrage een verschil kan maken; het geld moet daar terecht komen waar het hard nodig is om een gewenst doel te bereiken. Zo wordt er een zorgvuldige afweging gemaakt. De laatste jaren werd gemiddeld de helft tot driekwart van de aanvragen beloond.

Een greep uit ondersteunde projecten

 • Grachtenfestival
 • Draaiorgel De Parel
 • Studie voor individuele personen
 • Altiband, Vester
 • Stichting Joods Monument
 • Zomerzinnen
 • Meppeler Masters en paardenkeuring
 • Sinterklaasfilm
 • FC Meo
 • Musetta
 • Donderdag Meppeldag
 • Het speciaal onderwijs
 • Tavenu
 • Het Poppenfestival
 • En nog veel meer ...

Ook heeft de stichting een lindeboom met groot zitmeubel aangeboden aan de inwoners van Meppel, als ontmoetingsplek bij het station.

Wilt u een aanvraag doen? Hoe werkt dat?

Dit is heel eenvoudig. Via onderstaande button vindt u het aanvraagformulier dat u kunt invullen. Hier heeft u ook de mogelijkheid bijlages mee te sturen, die uw aanvraag kunnen verduidelijken en ondersteunen. Als u vooraf meer wilt weten, stel dan via het contactformulier onder aan de pagina uw vraag.

Wat moet u meesturen?

1. Een nadere uitleg en onderbouwing van uw aanvraag.
2. Een begroting van de kosten en eventueel eigen geld.
3. Als er sprake is van omzet: een exploitatiebegroting.
4. Voor verenigingen en stichtingen: het financieel jaaroverzicht van het vorige jaar met de balans.

Kijkt u voordat u een aanvraag doet naar de volgende punten:

1. Instanties, verenigingen of stichtingen moeten gevestigd zijn in Meppel en zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
2. Personen moeten in Meppel wonen.

Ook belangrijk om te weten is dat een bijdrage maar één keer wordt gedaan en dus nooit een blijvend karakter heeft.

U wilt een bijdrage doen. Hoe werkt dat?

Contact

Met een schenking aan het Burgerweeshuis verrijkt u Meppel! Het Burgerweeshuis beheert een vermogen dat in het verleden door inwoners is opgebouwd. Nu wordt met dit fonds de Meppeler gemeenschap gesteund. Maak een blijvend gebaar aan Meppel en zet deze mooie traditie voort. Neem gerust contact op voor vragen of meer informatie.

U kunt uw schenking of gift overmaken op NL35RABO0148976778 ten name van Stichting Het Burgerweeshuis te Meppel.

Het Burgerweeshuis wordt door de overheid erkend als "instelling met een goed doel" (ANBI), waardoor uw gift fiscaal vriendelijk behandeld wordt.

RISN 8031.66.102

Contact

Hier kunt u een vraag stellen, een opmerking plaatsen of een suggestie doen. Wij streven ernaar u binnen 7 werkdagen een reactie te geven.

Stichting
Het Burgerweeshuis
Meppel

Bestuur

Voorzitter: John Boom
Secretaris/penningmeester: Tjaart Hollenbeek Brouwer
Notulist: Wiebe Bosma
Bestuursleden: Ton Loman, Richard Doek, Johan Ovinge, Albert Hasper

Het bestuur vergadert in maart, juni, september en december.

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Correspondentieadres

Postbus 360
7940 AJ Meppel

IBAN: NL35 RABO 0148976778
K.v.K.: nr. 41017535

Folder